Geschiedenis

In het jaar 1944 werd een scoutsgroep opgericht in Edegem, de 55ste Sint-Jozef. De buurten Elsdonk en Molenveld bestonden toen nog niet. De 55ste werd ongeloofelijk groot met meer dan 300 leden, hierdoor werd er beslist deze op te splitsen in drie verschillende groepen. Dit hing allemaal samen met de ontwikkeling van de nieuwe woonwijken, parochies en kerken op de buitenring van Antwerpen, onderander dus ook Edegem. 

Een derde van de 55ste bleef waar die was en hield haar naam. Het tweede deel verhuisde naar de nieuwe parochie Molenveld, nu gekend als de 77ste Sint Paulus scouts. Het derde en laatste deel, vanaf toen genoemd de 88ste, hoorde te verhuizen naar de nieuwe parochie Elsdonk, waar nu de E19 ligt. Die parochie en bijhorende kerk is er nooit van gekomen, maar het laatste deel van de 55ste bestond natuurlijk wel nog, de 88ste. Doordat deze parochie er nooit gekomen was, was de 88ste genoodzaakt te blijven waar ze al was, op de originele locatie van de 55ste. Zo kreeg men dus voor een aantal jaren twee scouts groepen op een 50-tal meter van elkaar. 

Gelukkig werd deze situatie rechtgezet in 1985. De 85e is toen opgericht uit het eerste deel van de 55ste en de volledige 88ste.