Jongverkenners

jongverkenners_scJongverkenners trekken er graag op uit in de natuur of verkennen hun buurt. In vaste patrouilles werken ze samen, nemen ze initiatieven: van kattekwaad tot leuker. De echt typerende scoutstechnieken worden aangeleerd: kaart- en kompaslezen, sjorren, tochttechnieken, … Het hoogtepunt van het tentenkamp is de totemisatie, waarbij elke eerstejaars jongverkenner zijn totem krijgt. Je kan de huidige jongverkenner leiding terugvinden bij Mijn leiding.

Leeftijd
12 tot 14 jaar (meestal 1ste en 2de middelbaar).

Vergadering
Gewoonlijk zondag van 10 tot 12 uur.

Uniform
Jongverkenners dragen elke vergadering een das en hemd (of t-shirt van de 85).

Weekends
De jongverkenners gaan doorheen het jaar tweemaal op weekend.

Kamp
De jongverkenners gaan op het einde van het jaar 10 dagen op tentenkamp.

Occasionele activiteiten
Doorheen het jaar kan het voorvallen dat er wordt gevraagd om een kleine bijdrage mee te nemen naar de vergadering bij een activiteit. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld een ontbijt- of zwemvergadering zijn waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd. Dit zal dan ook vermeld worden in het Boekske.